Hotline
1900 561 558
(2000vnđ/phút)

Cấp VIP và ưu đãi đặc biệt

Giới Thiệu |

DANH SÁCH CÁC CẤP VIP VÀ ĐẶC QUYỀN CỦA TỪNG CẤP

 Tỷ giá quy đổi: 1:100 (1 kim cương = 100 VNĐ) 

Cấp VIP Tổng kim cương nạp tích lũy Tổng tiền nạp tích lũy (VNĐ)
1 10 1,000
2 100 10,000
3 300 30,000
4 1200 120,000
5 4200 420,000
6 8000 800,000
7 20000 2,000,000
8 40000 4,000,000
9 70000 7,000,000
10 100000 10,000,000
11 150000 15,000,000
12 250000 25,000,000
13 300000 30,000,000
14 500000 50,000,000
15 700000 70,000,000

QUYỀN LỢI CỦA VIP THEO CẤP BẬC

* Quyền lợi VIP cấp 1:

Quyền lợi VIP cấp 2:

 

Quyền lợi VIP cấp 3:

 

Quyền lợi VIP cấp 4:

 

Quyền lợi VIP cấp 5:

 

Quyền lợi VIP cấp 6:

 

Quyền lợi VIP cấp 7:

 

Quyền lợi VIP cấp 8:

 

Quyền lợi VIP cấp 9:

 

Quyền lợi VIP cấp 10:

 

Quyền lợi VIP cấp 11:

 

Quyền lợi VIP cấp 12:

 

Quyền lợi VIP cấp 13:

 

Quyền lợi VIP cấp 14:

 

Quyền lợi VIP cấp 15:

 

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play
App icon Cài đặt